36E的大西瓜好大好脆熟透了可以吃了美女视频

36E的大西瓜好大好脆熟透了可以吃了美女视频

太阳头痛,恶风寒,脉浮紧,川芎、羌活、麻黄之类为主;少阳头痛,脉弦细,往来寒热,柴胡、黄芩为主;阳明头痛,自汗,发热恶寒,脉浮缓长实者,升麻、葛根、白芷、石膏为主;太阴头痛,必有痰、体重,或腹痛,为痰癖,其脉沉缓,苍术、半夏、南星为主;少阴头痛,三阴三阳经不流行而足寒气逆,为寒厥,其脉沉细,麻黄附子细辛汤主之;厥阴头顶痛,或吐涎沫,厥冷,脉沉缓,吴茱萸汤主之;血虚头痛,当归、川芎为主;气虚头痛,人参、黄为主;气血俱虚头痛,补中益气汤少加川芎、蔓荆子、细辛。 星、夏之辛,能燥湿痰;葛根之清,能解酒热;山楂、麦芽、神曲之消,能疗饮食之痰;青皮、陈皮、苏子、杏仁、卜子、香附之利,能行气滞之痰。

按∶阳明证有正阳阳明,有太阳阳明,有少阳阳明,自阳明经传入胃腑,不恶寒,腹满便硬者,宜大承气下之;若汗多发热微恶寒者,为外未解,其热不潮,未可与承气汤;若腹大满不通者,可与小承气微和胃气;勿令大泄下。 阳气怫郁,舌苔、言妄,手少阴心丁火病矣;先师有泻心数法;亢极动血,上下烦蒸,手厥阴心包火,手少阳三焦火病矣,治有三黄、柴芩数条;小便癃秘,手太阳小肠丙火病矣,治有五苓,导赤之例;刘子谓火热寒不能伤,信乎。

否则戴阳者,反增上燥,耳目口鼻皆血者有矣。一治足心夜发热如焚,不渴,尿多。

昂按∶此汤以饴糖为君,故不名桂枝芍药而名建中,今人用建中者,绝不用饴糖,失仲景遗意矣。凡人饮食入腹,皆一十二经络∶手太阴肺,手少阴心,手厥阴心包,手太阳小肠,手少阳三焦,手阳明大肠,足太阴脾,足少阴肾,足厥阴肝,足太阳膀胱,足少阳胆,足阳明胃,附此以备查考。

热虽攻于内,因水寒不散,故欲饮而不渴,此其有停水可知矣,故用文蛤之咸以润下而破水。又有冬温,此天时不正,阳气反泄,用药不可温热;又有寒疫,却在温热之时,此阴气反逆,用药不可寒凉;又有温疫,沿门阖境相似者,此天地之厉气,当随时令参气运而治,宜辛凉甘苦寒之药以清热解毒。

温病热病,亦有先见表证而后传里者,盖郁热自内达外,外不得泄,还复入里,而成可攻之证,非如伤寒从表而始也。然虚浮迟缓,正气不足,尚可补救;急大数疾,邪不受制,必死无疑;若数大未至急疾,尚有不死者。

Leave a Reply