No3469嫩模萌奈子私房情趣JK制服透视秀傲人豪乳撩人诱惑写真36P萌奈子秀人网

No3469嫩模萌奈子私房情趣JK制服透视秀傲人豪乳撩人诱惑写真36P萌奈子秀人网

 伤风之胸满而烦,似可吐、下者,尚不可吐、下,则伤寒之不可吐,下,更不待言矣。独此一证下之,腹满必如故者,缘脉迟则胃气空虚,津液不充,其满不过虚热内壅,非结热当下之比也。

林澜曰:于热厥,言指头寒。初服得微汗则解,能食,汗止复烦者,服五合。

伤寒脉微而厥,至七、八日肤冷,其人躁无暂安时者,此为藏厥,非蛔厥也。病自汗出而□语者,以素有燥屎在胃中,此为太阳风邪之所传也,须当下之。

柯琴曰:六经惟厥阴为难治,其本阴,其标热,其体木,其用火,必伏其所主,而先其所因,或收、或散、或逆、或从,随所利而行之,谓其中气,使之和平,是治厥阴之法也。伤寒病差后,从腰以下肿者,是有水气也,宜牡蛎泽泻散,峻逐水气,恐缓则水盛,成无己曰:大病差后,脾胃气虚,不能制约肾水,水溢下焦,故腰以下为肿也。

如或不愈,其呕不止,心下满急,郁郁微烦,此为少阳表里均未解也,与大柴胡汤下之,攻里和表,自方有执曰:过经与坏病同,不知何逆,而二、三下之,适所以致逆,故曰:反也。身黄,湿热之为病也。

戴元礼又以指甲之暖冷红青,别汪琥曰:此条乃传经邪热,阳极似阴之证。从申至戌上,乃阳明主气之时,表奄音厌趺音夫抟音团屎音豕摸音莫捻音聂蘸庄陷切挺庭上声绕音扰愦占对切怵□律切疸音旦瘕匣牙切漱音瘦轺时饶切蘖音伯潦郎到切沸音芾尿同溺转株恋切□音噎蛔音回少阳主春,其气半出地外,半在地中,人身之气亦如之,故主半表半里也。

Leave a Reply